A társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített neve: Konzum Nyrt.
Székhely: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.
Cégjegyzékszám: Cg 02-10-050623
Adószám: 10210901-2-02
Telefon: 72/520-050
Fax: 72/213-342
E-mail: konzum@konzum.hu
Fő tevékenység: 68.20 Ingatlan bérbeadás
Könyvvizsgáló cég: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Felelős könyvvizsgáló Dr. Sasvári László
Kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor
Telefon: 72/520-050
Fax: 72/213-342
E-mail: konzum@konzum.hu
Jegyzett tőke: 2 086 000 000 Ft

Részvényinformációk

Részvény neve: Konzum Nyrt. névre szóló törzsrészvény
ISIN kód: HU0000116637
Névérték: 100 Ft
A tőzsdei bevezetés időpontja: 1990. 11. 01.
Kategória: B