A társaság neve: KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített neve: KONZUM Nyrt.
Székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10. II. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-049323
Adószám: 10210901-2-42
Telefon: 06 1 353 6610
Fax: 06 1 353 6611
E-mail: konzum@konzum.hu
Fő tevékenység: 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Könyvvizsgáló cég: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Felelős könyvvizsgáló Dr. Hoffmann Anna
Kapcsolattartó: Linczényi Aladin Ádám
Telefon: 06 1 353 6610
Fax: 06 1 353 6611
E-mail: konzum@konzum.hu
Jegyzett tőke: 521 500 000 Ft

Részvényinformációk

Részvény neve: Konzum Nyrt. törzsrészvény
ISIN kód: HU0000142419
Névérték: 25 Ft
A tőzsdei bevezetés időpontja: 1990. 11. 01.
Kategória: B