Egyéb tájékoztatás

A 2005. évi éves jelentéshez tartozó IFRS szerint készült független könyvvizsgálói jelentés