Javadalmazási nyilatkozat

A KONZUM Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak javadalmazása