A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása

A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjére vonatkozó módosítást – az írásbeli előterjesztéssel megegyező tartalommal